Spreekuur Wamel

Praktijktijden: 
Maandag tot en met donderdag spreekuur op afspraak.

Er is geen middagspreekuur in Wamel.

Voor een consult reserveren wij 15 minuten. Als u meer tijd nodig denkt te hebben (bij meer dan één probleem) vragen wij u dit aan te geven bij de assistente. De assistente zal u, bij het maken van een afspraak, altijd vragen naar de reden ervan. Op deze manier kan zij inschatten of iets met spoed gezien moet worden, of dat het eventueel later kan, zodat iedereen die om medische redenen dezelfde dag nog gezien moet worden, ook daadwerkelijk gezien kan worden. Daarnaast worden sommige zaken direct door de assistente of de praktijkondersteuner afgehandeld. Wilt u alstublieft op tijd komen voor uw afspraak! Wanneer u te laat komt, kunnen we u verzoeken een nieuwe afspraak te maken.

Huisbezoek
Een huisbezoek kunt u aanvragen indien u om medische redenen niet in staat bent om de praktijk te bezoeken. De huisbezoeken vinden over het algemeen plaats in de middaguren.

NB geen vervoer is geen geldige reden voor het aanvragen van een huisbezoek!

Telefonisch spreekuur:

Onze praktijk kent een ‘terugbelspreekuur’ voor de huisarts en de praktijkondersteuner. U kunt met de assistente een afspraak maken dat de huisarts of de praktijkondersteuner u terugbelt op een afgesproken dag. Ook hier zal de assistente u vragen naar de reden zodat de het gesprek voorbereid kan worden.